Uchwała nr XXXI/363/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.04.2005r w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 2004r. oraz udzielenia absulutorium Burmistrzowi M

tekst uchwały (*.pdf)