Uchwała nr XXXI/365/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.04.2005r w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.

Uchwała nr XXXI/365 z dnia 28.04.2005r. (*.pdf)
 
Załącznik nr 1 (*.pdf)
Załącznik nr 2 (*.pdf)