Uchwała nr XXX/355/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 marca 2005r. w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych

tekst uchwały