Uchwała nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej Kościnana z dnia 31 maja 2005r w sprawie zmian budżetu miasta Kosciana na 2005r.

Uchwała nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej Kościana (*.pdf)
 
Załącznik nr 1 (*.pdf)
Załącznik nr 2 (*.pdf)
Załącznik nr 3 (*.pdf)
Załącznik nr 4 (*.pdf)
Załącznik nr 5 (*.pdf)
Załącznik nr 6 (*.pdf)
Załącznik nr 7 (*.pdf)
Załącznik nr 8 (*.pdf)