UCHWAŁA NR XVII/171/12 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 23 SIERPNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2012 ROK

treść uchwały
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7