UCHWAŁA NR XXXVIII/455/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R.

UCHWAŁA NR XXXVIII/455/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 15.12.2005 R (*.pdf)
 
Załącznik nr 1 (*.pdf)
Załącznik nr 2 (*.pdf)
Załącznik nr 3 (*.pdf)
Załącznik nr 4 (*.pdf)
Załącznik nr 5 (*.pdf)