UCHWAŁA NR XXXIX/453/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DN. 29.12.2005R W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA NA 2005R.

UCHWAŁA NR XXXIX/453/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DN. 29.12.2005R W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA NA 2005R (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. (*.pdf)
Załącznik nr 2. (*.pdf)
Załącznik nr 3. (*.pdf)
Załącznik nr 4. (*.pdf)
Załącznik nr 5. (*.pdf)