Uchwała nr XLIII/502/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18.05.2006r w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2006r.

treść uchwały (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. (*.pdf)
Załącznik nr 2. (*.pdf)
Załącznik nr 3. (*.pdf)
Załącznik nr 4. (*.pdf)
Załącznik nr 5. (*.pdf)
Załącznik nr 6. (*.pdf)
Załącznik nr 7. (*.pdf)
Załącznik nr 8. (*.pdf)