Uchwała nr XLV/529/06 RMK z dnia 14 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych jst oraz jednost.organizacyjnym Mias

treść uchwały (*.pdf)