Uchwała nr XVIII/181/08 RMK z dnia 28.02.2008r w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok.

treść uchwały (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. (*.pdf)
Załącznik nr 2. (*.pdf)
Załącznik nr 3. (*.pdf)
Załącznik nr 4. (*.pdf)
Załącznik nr 5. (*.pdf)
Załącznik nr 6. (*.pdf)