Uchwała nr XVI/159/07 RMK z dnia 20.12.2007r w sprawie: wykazu wydatków w budżecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

treść uchwały (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (*.pdf)