Uchwała nr XLI/425/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan

treść uchwały