Uchwała nr XLIII/444/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

treść uchwały