UCHWAŁA NR XLV/467/10 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA NA 2010 ROK

treść uchwały
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10