UCHWAŁA NR XVI/148/12 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

treść uchwały