UCHWAŁA NR XVIII/178/12 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2012 ROK

treść uchwały
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4