UCHWAŁA NR XXIV/242/13 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2013 ROK

treść uchwały
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10