UCHWAŁA NR XXV/252/13 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr XXV/252/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 05 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
załącznik nr 1
załącznik nr 2
objaśnienia przyjętych wartości