OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/50/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez BM Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku