Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy dłudu publicznego Miasta Kościana.

Uchwała Nr SO-11/26/P/Ln/2007 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2007r w sprawie : wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu publicznego Miasta Kościana (*.pdf)