Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2008 rok.

Uchwała Nr SO-11/13/B/Ln/2007 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2007 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2008 r. (*.pdf)