OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA ROK 2012

Uchwała Nr SO-0954/12/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 08 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2012