Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kosciana za rok 2007.

Uchwała Nr SO-11/17/S/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11.04.2008r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2007. (*.pdf)