Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/15/D/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu (*.pdf)