Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o informacji z wykonania budżetu Miasta Kosciana za I półrocze 2009 roku.

Uchwała Nr SO-0953/31/12/Ln/2009 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby w Poznaniu z dnia 14.09.2009r w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku(*.pdf)