Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy długu publicznego Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-11/3/P/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2008 r w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Miasta Kościana. (*.pdf)