Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o informacji z wykonania budżetu Miasta Kosciana za I półrocze 2008 roku.

Uchwała Nr SO-11/12/L/Ln/2008 Składu Orzekającego Regoinalnej Izby w Poznaniu z dnia 23.09.2008r w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku(*.pdf)