Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2009 rok..

Uchwała Nr SO-11/4/B/Ln/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Kościana na 2009 rok. -strona 1. (*.pdf)
- strona 2. (*.pdf)
- strona 3. (*.pdf)
- strona 4. (*.pdf)