Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kosciana za rok 2008.

Uchwała Nr SO-11/10/S/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 02 kwietnia 2009r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2008. (*.pdf)