Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2012 rok

Uchwała Nr SO-0952/I/8/12/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2012 rok