Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-0952/II/8/12/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana