Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Miasta Kosciana na 2010 rok.

Uchwała Nr SO-0952/17/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Kościana na 2010r (*.pdf) cz.1
Uchwała Nr SO-0951/15/D/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu (*.pdf)-cz.2