Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy długu publicznego Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-0951/16/P/12/Ln/2009 Składu Orzekającego RIO w P-niu z dnia 1.12.2009r w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Miasta Kościana (*.pdf)