OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/33/12/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

treść uchwały