OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr SO-0951/P/3/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan