Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2011 rok

Uchwała Nr SO-0952/I/26/12/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2011 rok