Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Miejską Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/69/D/12/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Miejską Kościan deficytu budżetu