OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/33/12/Ln/2011 Składu Orzekającego RIO w P-niu z 20.09.2011