OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/33/12/Ln/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z 11.09.12