OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr SO-0951/P/31/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan