OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO KOŚCIAN DEFICYTU BUDŻETU

Uchwała Nr SO-0951/D/19/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu