OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOŚCIANA NA 2013 ROK

Uchwała Nr SO-0952/36/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2013 rok