OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOŚCIANA

Uchwała Nr SO-0957/36/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana