UCHWAŁA NR SO-0950/5/12/Ln/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU W SPRAWIE WYDANIA NA WNIOSEK EMITENTA OPINII O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMITO

Uchwała Nr SO-0950/5/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji