Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych