Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/D/58/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu