Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2014 rok

Uchwała Nr SO-0952/47/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2014 rok