Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-0957/47/12/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana