DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA (USC 14)

 

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek (USC 17)

do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców. 

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Stawiennictwo osobiste.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zmiana imienia (imion) dokonywana jest niezwłocznie.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za czynność – 11,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: ukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)