Uchwała Nr XII/120/11Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym i leśnym